Většina informací na vašem webu je v angličtině. Můžu se přihlásit jako dobrovolník, pokud není angličtina můj rodný jazyk?

Samozřejmě! Vřele vítáme dobrovolníky z celého světa a s různým zázemím. Jako organizace, která slouží mezinárodní komunitě, máme členy, jejichž rodným jazykem není angličtina, a pro několik našich výborů a projektů jsou přínosem dobrovolníci, kteří mají zázemí ve více jazycích. Angličtina je v OTW naším dorozumívacím jazykem, proto bude potřeba, abyste v ní dokázali pracovat (nemusíte ji ale ovládat dokonale!). Pokud máte nejasnosti ohledně toho, jestli se přihlásit na určitou vypsanou pozici, kontaktujte výbor pro dobrovolníky a nábor, který vás spojí s předsedou příslušného výboru.

Comments are closed.