Vem väljer styrelsen?

Styrelsen för 2007-2008 utsågs för att få igång OTW (Organisationen för Transformativa Verk). Alla efterföljande styrelser väljs av OTW:s medlemmar. Det är styrelsens ansvar att organisera kommittéer, ta slutgiltiga beslut, bokföra, hantera efterlevnad, och så vidare.

Styrelsemedlemmarna ombeds att tjänstgöra under en period på tre år. En tredjedel av styrelsen väljs varje år. Styrelsen väljs bland medlemmar som har fullgjort sina skyldigheter, och som har tjänstgjort minst en period i en kommitté. Varje medlem av OTW får en röst i valet, oavsett hur mycket de bidrar. Om du är intresserad av att ställa upp i styrelsevalet, vänligen kontakta Valberedningen. För mer information om vår valprocess, vänligen besök OTW:s valhemsida.

Comments are closed.