Vem tjänar på skapandet av OTW?

Ekonomiskt sett, ingen: OTW (Organisationen för Transformativa Verk) är en ideell organisation, så alla eventuella intäkter går tillbaka in i organisationen för att stödja den verksamhet organisationen har. OTW har för närvarande ingen avlönad personal utan drivs av volontärer. Vår officiella intressekonflikt-policy är den som USAs skattemyndighet rekommenderar för ideella organisationer.