Vem tjänar på att OTW finns?

Ekonomiskt sett, ingen; OTW (Organisationen för transformativa verk) är en ideell organisation, så alla eventuella intäkter går tillbaka in i organisationen för att stödja den verksamhet organisationen har. OTW har för närvarande ingen avlönad personal utan drivs av volontärer. Vår officiella policy gällande intressekonflikter är den som USAs skattemyndighet rekommenderar för ideella organisationer.

Comments are closed.