Vem har översatt den här webbplatsen?

OTW:s (Organisationen för Transformativa Verk) översättare arbetar på två nivåer: översättningspersonal och språkteam. Personalen koordinerar översättningsuppdrag och samverkar med de andra kommittéerna. Språkteamen varierar i storlek (men har alltid minst en översättare och en betaläsare) och består av volontärer som talar ett språk annat än engelska, antingen som modersmål eller flytande.

Utöver den här webben hjälper översättarna också till att göra andra OTW-projekt som Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) tillgängliga för en internationell publik.

Comments are closed.