Vem bestämmer vad OTW lägger sina pengar på?

Styrelsen är ytterst ansvarig för dessa beslut som en del av dess skyldigheter. Kassören i styrelsen är specifikt ansvarig för att sätta upp och följa OTWs (Organisationen för transformativa verk) budget, men styrelsen måste genom omröstning godkänna såväl budgeten som eventuella oförutsedda kostnader. När det gäller mindre transaktioner delegerar styrelsen ansvaret till OTWs kommittér avseende vilka varor och tjänster som kan vara nödvändiga.

Comments are closed.