Većina informacija na vašim web stranicama je na engleskom jeziku. Mogu li i dalje volontirati ako engleski nije moj materinski jezik?

Apsolutno! Svi volonteri, sa svih strana svijeta, su dobrodošli. Kao organizacija koja služi međunarodnoj zajednici imamo korisnike i članove čiji materinski jezik nije engleski, a nekoliko naših vijeća i projekata ima koristi od volontera koji imaju iskustva s više od jednim jezikom. Engleski je ‘lingua franca’ za organizaciju kao cjelinu, tako da ćete ga morati koristiti (ali ne mora biti savršen!). Ako imate specifičnu brigu zbog podnošenja zahtjeva za otvorenu ulogu, javite se Volonterima i volontiranju, a oni će Vas proslijediti predsjedatelju vijeća.

Comments are closed.