Večina informacij na vaših spletnih mestih je v angleščini. Ali lahko delam kot prostovoljec_ka tudi če angleščina ni moj materni jezik?

Vsekakor! Z veseljem sprejmemo prostovoljce z vsega sveta in vseh ozadij. Kot organizacija služimo mednarodni skupnosti in imamo tako uporabnike kot člane, katerih prvi jezik ni angleščina. Prostovoljci z znanjem več jezikov pa doprinesejo številne koristi večim odborom in projektom. Angleščina je ‘lingua franca’ za organizacijo kot celoto, zato boste morali znati delati v angleščini (vendar ni potrebno, da ste odlični!). Če imate specifične pomisleke glede prijave na odprto mesto, obvestite Odbor za prostovoljce in rekrutiranje, ki vas bodo povezali s predsednico_kom odbora.

Comments are closed.