Varför valdes den här terminologin?

Termen transformativ valdes specifikt för att i den icke-vinstdrivande organisationens namn sätta fokus på ett av nyckelförsvaren för alla sorters verk av fans (inklusive fiktion om riktiga personer): att de är transformativa i förhållande till original- källmaterial.

En transformativ användning är en som, med den amerikanska högsta domstolens ord, “lägger till något nytt, med ett vidare syfte eller annan karaktär, förändrar (källan) med nytt uttryck, mening, eller budskap.” En berättelse ur Voldemorts perspektiv är transformativ, och likaså en berättelse om en popstjärna som illustrerar någonting om nuvarande attityder gentemot kändisskap eller sexualitet.

Domstolarna har också analyserat “rätt till publicering”-anspråk mot kreativa arbeten genom att använda testet om transformativt användande från upphovsrättslig lag, så det här kan också appliceras på ett av de huvudsakliga juridiska problem som fiktion om riktiga personer kan stå inför. Eftersom ett av våra primära mål är att försvara rätten för verk av fans att existera så är det viktigt för organisationen att ha ett av nyckelförsvaren för dem i vårt namn.

Comments are closed.