Varför tillhandahåller inte TWC PDF-kopior av sina artiklar?

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) är en multimedia-tidskrift som publicerar skärmdumpar, inbäddade videor, och använder hyperlänkar, måste tidskriften finnas online. PDF-filer kan inte återge den interaktiva upplevelsen på samma sätt.

Dessutom, eftersom TWC har upphovsrätt under Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Licens, kanske fans vill ändra tidskriften genom att göra PDF-filer av innehållet och göra det tillgängligt för allmänheten. Så länge som dokumenten visar orginalkällans URL, och så länge som den som lägger upp filerna inte tjänar pengar på dem, så är denna aktivitet tillåten under CC-licensen. Faktum är att TWC uppmuntrar sådan fan-aktivitet.

Slutligen vill TWC motverka vikten som högre utbildningsinstitut lägger på utskriftsmedia. Om vi skapade officiella PDF-filer, så skulle dessa dokument, istället för de som är tillgängliga online, behandlas som auktoritativa enbart på grund av förmånen tryckt material ges i den akademiska förlagsbranschen – och ändå kommer PDF-filerna alltid att vara en andra klassens statisk bild av ett interaktivt dokument.

Comments are closed.