Varför skapades OTW?

OTW (Organisationen för Transformativa Verk) skapades för att arbeta mot en framtid där alla fan-relaterade verk erkänns som lagliga och transformativa, och är accepterade som legitim kreativ aktivitet.

Vårt uppdrag är att vara proaktiva och innovativa i att skydda och försvara vårt arbete från kommersiell exploatering och juridisk prövning, och att bevara vår fan-relaterade ekonomi, värden, och livsstil genom att skydda och nära våra med-fans, vårt arbete, våra redogörelser, vår historia och vår identitet, samtidigt som vi ger bredast möjliga tillgång till fan-relaterade aktiviteter för alla fans.

Comments are closed.