Varför fokuserar beskrivningarna om värden och uppdrag på kvinnliga fans?

OTW (Organisationen för Transformativa Verk) har sina rötter i en fan-gemenskap med en flera årtionden lång historia av en gemenskap som primärt utgörs av kvinnor. Idag, på grund av internet och ny teknik, växer den gemenskapen och dess intressen snabbt på olika sätt, och korsas med andra fan-gemenskaper med annan historia. Vi är glada och hoppfulla över hur vår gemenskap expanderar och möter andra variationer av remix-kultur, och vi välkomnar vem som helst som vill göra vad vi gör. Samtidigt är det viktigt att tillstå att just den här kreativa gemenskapen är en plats som skapats och formats så starkt av kvinnors smaker, eftersom det historiskt sett är en ganska ovanlig och fantastisk sak.

OTW sätter värde på alla fans, och bidrag från fans av alla kön. Efterhand som OTW växte ur en praktik av transformativa verk som var historiskt rotad i en primärt kvinnlig kultur sätter vi också specifikt värde på den historia av kvinnors inblandning, och praktikerna av fandom som skapats av kvinnors arbete.

Många organisationer, inklusive Comic Book Legal Defense Fund , Academy of Machinima Arts & Sciences, och Electronic Frontier Foundation, fokuserar på problem och intressen som relaterar till fandom; OTW fokuserar specifikt på problem som relaterar till transformativa verk av fanfiction, fan-videor och fan-konst.

Comments are closed.