Varför ber ni om namn och adress i gåvoformuläret? Kan jag ge en anonym gåva?

För att en gåva ska kunna kvalificera för medlemskap behöver vi av juridiska skäl kunna koppla varje gåva till en specifik person, detta för att undvika att en och samma person ger flera gånger och därmed får rätt att rösta flera gånger (Läs Varför behöver ni en medlemsavgift för att ge någon rätt att rösta i OTWs val? här nedanför för att få veta mer.)

Din information är trygg hos oss, och vi är mycket noga med datasäkerhet. Vi kommer aldrig att länka samman din juridiska identitet med din fan-identitet. Vänligen läs vår Integritetspolicy för mer detaljerad information.

Om du vill ge en gåva utan att uppge en adress så kan du ge en icke medlemskapsgrundande gåva i kontanter eller via postanvisning (endast i amerikanska dollar). Vänligen läs Kan jag ge en gåva i form av kontanter eller postanvisning? här ovanför.

Vänligen kontakta teamet för Utveckling och medlemskap om du har fler frågor.

Comments are closed.