Varför behöver ni en medlemsavgift för att ge någon rätt att rösta i OTWs val?

Liksom många icke vinstdrivande organisationer använder OTW (Organisationen för transformativa verk) en medlemsavgift som ett enkelt, lätt verifierbart, villkor för att försäkra sig om att varje medlem är en enda person. Annars skulle en person kunna skapa ett antal medlemskonton för att få flera röster i våra val.

Dessa avgifter går också till stöd för OTW – till att betala för våra driftskostnader både till organisationen och alla våra projekt, så att vi inte behöver annonsera eller ta ut avgifter från användare. Vi vill att minimigåvan ska vara liten för att se till att den inte är ett hinder för någon som bryr sig om organisationen, men vi hoppas att de flesta medlemmarna ska ge mer om de kan!

Comments are closed.