Varför anser OTW att transformativa verk är lagliga?

Upphovsrätten är tänkt att skydda skaparens rätt till att göra förtjänst på sina verk under en tid, för att uppmuntra kreativt skapande och bred kunskapsspridning. Detta exkluderar dock inte andras rätt att svara på originalverket, vare sig det sker genom kritiska kommentarer, parodier, eller, som vi är övertygade om, transformativa verk.

I Förenta staterna begränsas upphovsrätten genom doktrinen “fair use” (ungefär “tillåten användning”). Rättsfallet Campbell v. Acuff-Rose hävdade att transformativ användning ges särskild hänsyn vid analys av “fair use”. Den som är intresserad av att läsa den detaljerade juridiska analysen kan finna mer information (på engelska) på sidan Legal Analysis på Fanlore.

Comments are closed.