Varför ännu ett arkiv?

Vårt första mål är att skapa ett nytt, gratis, mjukvarupaket med öppen källkod för att tillåta fans att vara värd för sina egna robusta, fullutrustade arkiv, som till och med kan stötta ett arkiv med hundratusentals berättelser, och som har de sociala nätverksfunktionerna som kan binda samman fans genom deras verk.

Vårt andra mål är att använda den här mjukvaran för att tillgängliggöra en icke-kommersiell och icke-vinstdriven central värdplats för fanfic och andra transformativa verk av fans, där dessa kan skyddas av OTW:s (Organisationen för Transformativa Verk) rådgivning, och att dra nytta av OTW:s arbete i att argumentera för legaliteten och det sociala värdet av dessa arbeten. Till skillnad från andra arkiv, drivs Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) inte av individer vars intresse av fandom kan komma och gå, utan av en icke-vinstdrivande organisation som drivs av en vald roterande styrelse av engagerade fans. Vi hoppas att detta leder till mer permanens och stabilitet än vissa andra arkiv eller tjänster.

Comments are closed.