Var står OTW när det gäller plagiering respektive fanfiction?

Det finns en skillnad mellan plagiering (det icke erkända användandet av någon annans ord som man utger för att vara ens egna), fanfiction (det erkända eller uppenbara lånet av element i en berättelse för att berätta en ny berättelse med fanfictionförfattarens ord) och citering (det erkända eller uppenbara användandet av små utdrag av någon annans verk).

Med “uppenbar” menar vi att även om en fanfictionförfattare inte lägger in en källhänvisning i sitt verk, så vet läsarna att det inte var hon som hittade på Wonder Woman, Voldemort eller frasen “Använd kraften, Luke.”

Plagiering är bedrägligt och förhindrar att originalförfattaren får äran för sitt originalverk. Fanfiction och citering är viktiga typer av “fair use” (tillåten användning) som erkänner originalförfattaren och hennes verk. OTW (Organisationen för transformativa verk) stödjer inte plagiering; vi stödjer fanfiction och citering.

Comments are closed.