Vad är syftet bakom Transformative Works and Cultures (Transformativa verk och kulturer)?

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) ska ge utrymme för analys av individuella transformativa verk och den större fandom-kulturen som verket kommer ifrån, hjälpa till med att demonstrera det sociala, bildande och estetiska värdet av fandom och verk av fans.

TWC hjälper fans som är intresserade av att ta del av fandom på ett mer teoretiskt och akademiskt sätt att dela med sig av sin vetenskapliga noggrannhet till en större gemenskap, att förbättra kommunikationen mellan fans och den akademiska världen, samt ge en teoretisk bakgrund för OTW:s (Organisationen för transformativa verk) uppdrag att förklara och bevara fandom och transformativa verk av fans. Tidskriften kommer också att förklara sammanhanget för särskilda verk i syfte att underlätta etableringen av verk av fans som en kreativ konst i sin egen rätt.

Comments are closed.