Vad är skillnaden mellan rollerna som ’volontär’ och ’personal’?

OTW (Organisationen för Transformativa Verk) är en volontäruppbyggd organisation, så alla som arbetar gör det på frivillig basis. Samtidigt har våra roller olika nivåer av ansvarstagande och engagemang, som vi skiljer på genom att använda termerna volontär och personal.

Generellt arbetar en volontär som en del av en stor grupp (t.ex. taggorganiserare, kodare, testare, översättare) eller som en del av en arbetsgrupp med specifika uppgifter att slutföra. Storgruppsvolontärer behöver inte vara med på möten, någonting som volontärer inom arbetsgrupper förväntas göra. Volontärer har inte rösträtt i sin kommitté om de inte också är kommittépersonal.

Personal arbetar i en OTW- kommitté, förväntas vara med på möten samt medverka aktivt i kommittéärenden och kommittéprojekt. Personal måste oftast lägga ner mer tid än volontärer, och efter nio månader som personal kan en person ställa upp i val till styrelsen.