Vad är Open Doors-projektet (Öppna Dörrar) för något?

OTW:s (Organisationen för Transformativa Verks) projekt Open Doors (Öppna Dörrar) är dedikerat åt att bevara verk av fans för framtiden. Vårt specifika mål är att bevara de projekt av fans som annars kan gå förlorade på grund av brist på tid, intresse eller resurser hos den nuvarande ansvarige.

Vänligen se Öppna Dörrars hemsida för mer information, inklusive Öppna Dörrars vanliga frågor (FAQ).

Comments are closed.