Üyelerin yatırımlarını korumak için ne gibi önlemler mevcut?

OTW (Transformatif Eserler Derneği) kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur ve etkinliklerini halkın güvenine uygun bir şekilde uygulamaları için itibari sorumluluklarını düzenleyen yasa ve kurallara tabidir. OTW sadece üyeleri ve kuruluş dışındaki hayranlar tarafından değil, aynı zamanda ABD Vergi Dairesi (IRS) ve anonim şirketimizin bulunduğu Delaware eyaleti tarafından da irdelenecektir.

Buna ek olarak pek çok koruma mevcuttur. OTW’nin finansal kaynaklarının kötüye kullanımı dolandırıcılıktır ve adli takibata tabi tutulabilir. Bu başlı başına caydırıcıdır. OTW’nin finansal kaynaklarının dağıtımı sonucunda giderlerin kontrol ve iznine bağlı olarak bunu genel geçer muhasebe kanunları takip edecektir. Son olarak OTW her yıl kuruluşun finansal etkinliklerini bildirmek için IRS ile Form 990’ı doldurmak mecburiyetindedir.
OTW her yıl, OTW’nin o yıl içindeki etkinliklerinin özetini ve kuruluşun finansal açıklamalarını içeren bir rapor hazırlar. Bu rapor her yıl OTW’nin internet sitesinde bulunabilir. Form 990 halka açık bir dökümandır ancak internet aracılığıyla erişilebilir olmaması gereken kişisel bilgiler içerdiği için OTW’nin internet sitesinde mevcut değildir. Kişiler yıllık raporun kağıt kopyasını ve Form 990’ın bir kopyasını OTW’nin hazine sorumlusundan kopyalama ve gönderim ücretlerini karşılayarak elde edebilir. Lütfen e-postanın konu kısmına “Yıllık Rapor/990” yazın ve bir gönderim adresi ekleyin.

Comments are closed.