Usiluje OTW o změnu zákonů?

e. I když je judikatura v této oblasti zatím omezená, věříme, že současné autorské právo již podporuje náš výklad fanouškovské literární tvorby jako dovoleného užití.

Usilujeme o rozšíření povědomí o právech fanoušků a snížení nejasností a nejistoty na obou stranách, jak na straně fanoušků, tak na straně autorů, ohledně dovoleného užití ve vztahu k fanouškovské tvorbě. Jedním z pozitivních vzorů je prohlášení dokumentárních filmařů ohledně nejlepších postupů dovoleného užití, které pomohlo vyjasnit postavení dovoleného užití při tvorbě dokumentárního filmu.

Comments are closed.