Tư cách hội viên được kéo dài đến bao lâu? Làm thế nào để biết tôi có thể bầu cử hay không?

Tư cách hội viên được kéo dài đến bao lâu? Làm thế nào để biết tôi có thể bầu cử hay không?

Tư cách hội viên của bạn có hiệu lực trong vòng một năm kể từ ngày quyên góp gần nhất. Nếu bạn chọn để trở thành một thành viên của OTW và chúng tôi nhận được quyên góp của bạn trước khi hết hạn đăng ký thành viên cho đợt bầu cử đã được thông báo bởi Đội ngũ Bầu Cử của OTW, bạn sẽ có thể bầu trong đợt bầu cử đó.

Nếu bạn không rõ lần cuối cùng mình quyên góp là bao giờ, vui lòng liên hệ đội ngũ Phát Triển và Hội Viên. Nếu bạn có câu hỏi về hạn cuối đăng ký hội viên hay quy trình bầu cử, xin vui lòng liên hệ ban Bầu Cử.

Comments are closed.