Tôi nên làm gì nếu tôi thấy có bài viết hoặc thông tin bị thiếu?

Tất cả những người hâm mộ và những người có hứng thú đều có thể đóng góp cho trang Fanlore bằng cách viết bài hoặc bổ sung thông tin vào các trang hiện có. Bất cứ điều gì bạn có thể góp phần vào việc bảo tồn lịch sử của fan đều được hoan nghênh.

Comments are closed.