Tôi là một nhà sáng tác chuyên nghiệp. Tôi có cần tránh đọc hoặc công nhận những tác phẩm của fan dựa trên tác phẩm của tôi không?

Đây là một sự lựa chọn cá nhân. Nếu việc đọc hoặc xem tác phẩm của fan dựa trên tác phẩm của bạn sẽ làm bạn không vui, thì xin đừng.

Các tác giả thường được khuyên không nên đọc hoặc công nhận fanfic chuyển hóa từ tác phẩm của mình, vì trên lý thuyết thì tác giả đó có thể đọc một câu chuyện, viết một truyện giống vậy, và sau đó bị kiện bởi người fan rằng tác giả đó đã ăn cắp ý tưởng. Có nhiều lý do phản biện điều đó: ở Mỹ, luật lệ luôn chiếu cố cho tác giả gốc, và không một tòa án nào sẽ đồng ý với thỉnh cầu rằng một tác phẩm được viết sau bởi tác giả gốc trong cùng một thế giới truyện vi phạm bản quyền tác phẩm của fan. Khi hai người sáng tác dựa trên một tiền đề giống nhau, việc họ phát sinh ra ý tưởng giống nhau không đáng ngạc nhiên – nhưng luật bản quyền ở Mỹ bảo vệ một ý tưởng chứ không phải nhiều ý tưởng. Cho dù một tác phẩm của fan có giống một tác phẩm của tác giả gốc được viết sau trong cùng một thế giới, sự tương đồng ý tưởng (ví dụ, cách hoạt động của đũa thần trong Harry Potter) không đủ để mở một vụ kiện.

Tuy nhiên, một người có thể dọa rằng họ sẽ kiện dù biết rằng mình sẽ thua. Vấn đề ở đây là không chỉ tác phẩm của fan mới có thể dẫn đến đe dọa này. Nếu một tác giả đọc thư của fan hay bình luận trên mạng, họ có thể đọc thấy những ý tưởng của fan về cách tiến triển câu chuyện, và họ cũng có thể gặp phải một cốt truyện hoặc nhân vật giống của họ, mà họ có thể sử dụng sau này. Thực ra, những vụ vi phạm bản quyền giữa hai tác giả thường bao gồm tố cáo rằng một tác phẩm đã ăn cắp ý tưởng của một tác phẩm khác không liên quan.

Nhiệm vụ của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) bao gồm giải thích sự khác biệt giữa những ý tưởng và sự biểu đạt. Nhiều người có thể có cùng ý tưởng về những gì nên xảy ra trong phần mới của House; nhưng nếu họ viết những câu chuyện khác nhau và biểu đạt ý tưởng đó theo cách khác nhau, thì những câu chuyện đó không vi phạm bản quyền của nhau.

Comments are closed.