Tôi không thể quyên góp ngay bây giờ, nhưng tôi muốn giúp đỡ các bạn. Tôi có thể trở thành tình nguyện viên của OTW không?

Tất cả chức vụ trống được liệt kê ở trang Tình nguyện. Nếu vị trí bạn thích không có trong danh sách, hãy kiểm tra trang này vào những thời điểm khác để xem khi nào vị trí ấy tuyển người. Chúng tôi luôn đăng thông tin về những chức vụ mới trên bản tin của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm Được Chuyển Hóa).