Tôi không có kỹ năng hoặc kinh nghiệm mà những chức vụ đang tuyển đòi hỏi. Tôi có thể đăng ký không?

Dù chúng tôi hoan nghênh các tình nguyện viên muốn học hỏi kinh nghiệm, một số chức vụ của chúng tôi đòi hỏi các kỹ năng hoặc kinh nghiệm nhất định. Khả năng tuyển người chưa có kinh nghiệm cho một vai trò nào đó tùy thuộc vào số tình nguyện viên có thể huấn luyện họ. Kinh nghiệm và thời gian cần thiết cho mỗi chức vụ được ghi trong tóm tắt của vai trò đó.

Chúng tôi khuyến khích bạn tiếp tục kiểm tra trang tình nguyện xem có chức vụ nào phù hợp với khả năng của bạn không. Nếu bạn có câu hỏi về các điều kiện cần thiết cho mỗi chức vụ, xin hãy liên hệ ban Tình Nguyện và Tuyển Dụng.

Comments are closed.