Tôi đã đóng góp một khoản quyên góp định kỳ. Tôi có thể nhận một món quà khi tổng số tiền tôi quyên góp bằng số tiền cần thiết không?

Được chứ! Liên hệ đội ngũ Phát Triển và Hội Viên và cho chúng tôi biết bạn muốn món quà nào. Khi bạn quyên góp đến số tiền tương đương, chúng tôi sẽ gửi quà cho bạn.

Comments are closed.