Tôi đã đăng ký nhưng vẫn chưa nhận được kết quả. Tôi nên làm gì?

Tất cả những đơn xin tình nguyện sẽ nhận một thư trả lời tự động giải thích các bước tiếp theo. Để đảm bảo rằng bạn nhận được thư này, xin hãy thêm tất cả các email từ *@transformativeworks.org vào danh sách các địa chỉ email mà bạn mong muốn nhận được.

Nếu bạn chưa nhận được thư trả lời tự động sau 48 tiếng, hãy kiểm tra bộ lọc spam của bạn trước khi gửi email đến volunteers@transformativeworks.org với chức vụ bạn vừa đăng ký và tên bạn sử dụng trên đơn đăng ký.

Comments are closed.