Tôi có thể tình nguyện làm nhiều chức vụ không?

Có; nhiều nhân viên của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) tham gia nhiều vai trò khác nhau. Tuy nhiên, chúng tôi mong rằng bạn thật sự cân nhắc xem thời gian cần thiết cho mỗi chức vụ của bạn và thời gian bạn có thể dành để cống hiến cho OTW. Tuy OTW và các tình nguyện viên của chúng tôi có thể sẽ có lợi nếu bạn nắm nhiều chức vụ, chúng tôi không muốn các thành viên quá tải vì trách nhiệm. Mỗi vị trí ứng tuyển của chúng tôi đều đi kèm với ước lượng về thời gian yêu cầu cho vị trí đó, nhằm giúp ứng viên định hình được công việc. Chúng tôi cũng khuyên bạn nói chuyện với chủ tịch ban của bạn nếu bạn muốn đảm nhiệm vai trò mới.

Comments are closed.