Tôi có thể tình nguyện để giúp đỡ không?

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) thường xuyên tuyển dụng cho các ban và vị trí khác nhau. Vui lòng truy cập Trang Tình Nguyện để biết thêm thông tin tuyển dụng. Bạn cũng có thể liên hệ Ban Tình nguyện và Tuyển dụng của chúng tôi bất cứ lúc nào.

Nếu như bạn hứng thú với Fanlore – trang bách khoa toàn thư bảo tồn fandom, bạn có thể giúp đỡ bằng cách thêm thông tin ở đó (một nơi tuyệt vời để bắt đầu là Fanlore wishlist, nơi biên tập viên hiện tại của chúng tôi đăng lên những chỗ họ cần giúp đỡ.)

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập Câu Hỏi Thường Gặp về việc Tình Nguyện.

Comments are closed.