Tôi có thể quyên góp bằng tiền mặt hay ngân phiếu không?

Được chứ, nếu bạn quyên góp bằng Đô la Mỹ, nhưng chúng tôi chỉ nhận tiền mặt và ngân phiếu nếu đây là quyên góp không dùng tư cách hội viên. Nếu bạn muốn quyên góp bằng tư cách hội viên, chúng tôi cần liên kết quyên góp của bạn với một ngân hàng hoặc một thẻ tín dụng để xác minh rằng bạn là người thật và một cá nhân độc nhất khi chúng tôi tổ chức những đợt bầu cử.

Để quyên góp, vui lòng gửi số tiền đến:

Organization for Transformative Works, Inc.
228 Park Ave S #18156
New York, New York 10003-150
USA

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên lạc đội ngũ Phát triển và Hội viên.

Comments are closed.