Tôi có thể quyên góp bằng tiền mặt hay phiếu tiền mặt không?

Có, nếu bạn quyên góp bằng Đô la Mỹ, nhưng chúng tôi chỉ nhận tiền mặt và phiếu tiền mặt nếu đó là quyên góp không có tư cách hội viên. Nếu bạn muốn quyên góp dưới tên hội viên, chúng tôi cần liên kết quyên góp của bạn với một ngân hàng hoặc một thẻ tín dụng để kiểm tra rằng bạn là một người thật và một cá nhân độc nhất khi chúng tôi tổ chức những đợt bầu cử.

Để quyên góp, vui lòng gửi số tiền đến:

Organization for Transformative Works, Inc.
228 Park Ave S #18156
New York, New York 10003-150
USA

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên lạc ban Quyên góp và Hội viên.