Tôi có thể quyên góp bằng séc không? Tôi cần gửi tấm séc đến đâu?

Được chứ, với điều kiện bạn là công dân Hoa Kỳ. Hiện tại chúng tôi không thể nhận séc từ bên ngoài Hoa Kỳ. Vui lòng điền đơn quyên góp của chúng tôi, và chọn mục “I will send payment by check” (Tôi sẽ gửi quyên góp bằng séc), và gửi tấm séc của bạn đến:

Organization for Transformative Works, Inc.
228 Park Ave S #18156
New York, New York 10003-150
USA

Có thể mất đến 3 tuần chúng tôi mới nhận được đơn quyên góp bằng séc. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên lạc đội ngũ Phát triển và Hội viên.

Comments are closed.