Tôi có thể quyên góp bằng một đơn vị tiền tệ mà không phải là Đô la Mỹ không?

Có, bạn có thể quyên góp trên mạng qua đơn quyên góp của chúng tôi. (Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể chấp nhận quyên góp bằng séc hoặc tiền mặt bằng Đô-la Mỹ.) Khi bạn quyên góp qua đơn trên trang web, bạn sẽ cần ghi rõ số tiền bạn muốn quyên góp bằng Đô-la Mỹ. Sau đó, bạn có thể hoàn thành thanh toán với thẻ tín dụng hoặc PayPal.

Vui lòng liên lạc Ban Quyên góp và Hội viên hoặc trợ giúp kỹ thuật của PayPal để được giúp đỡ thêm.