Tôi có thể quyên góp bằng đơn vị tiền tệ không phải là Đô la Mỹ không?

Được chứ, bạn có thể quyên góp online qua đơn quyên góp của chúng tôi. (Xin lưu ý rằng chúng tôi không chấp nhận quyên góp bằng séc hoặc tiền mặt bằng đơn vị khác Đô-la Mỹ.) Khi bạn quyên góp qua đơn online, bạn cần ghi rõ số tiền bạn muốn quyên góp bằng Đô-la Mỹ. Sau đó, bạn có thể hoàn thành thanh toán với thẻ tín dụng hoặc PayPal.

Vui lòng liên lạc đội ngũ Phát triển và Hội viên hoặc trợ giúp kỹ thuật của PayPal để được hỗ trợ thêm.

Comments are closed.