Tôi có cần phần mềm hay thiết bị đặc biệt nào để làm tình nguyện không?

Bạn sẽ cần có một kết nối ổn định với mạng internet, vì chúng tôi dùng các phần mềm trực tuyến và thư điện tử trong giao tiếp. Một số chức vụ có thể sẽ đòi hỏi bạn truy cập các trang web hoặc phần mềm khác. Sự sử dụng các phần mềm này miễn phí và được OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) chi trả.

Comments are closed.