Tại sao việc làm phần mềm lưu trữ lại lâu đến thế?

Việc xây dựng một kho lưu trữ như OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) mong muốn không phải là một quá trình đơn giản. Chúng tôi không chỉ đang dựng lên một kho lưu trữ dựa trên phần mềm có sẵn, mà đang tạo ra một phần mềm lưu trữ với mã nguồn mở dựa trên những nhu cầu của fan. Một phần mềm có thể được bảo tồn và dùng lại một cách dễ dàng, và cần có khả năng xử lý hàng triệu tác phẩm từ hàng trăm nghìn người dùng cùng một lúc.

Công việc này đang được làm bởi một nhóm tình nguyện viên, gồm cả một nhóm thực tập sinh đang học cách viết và duy trì mã, để giúp tạo nên một cộng đồng fan biết viết mã. Đây là một nhóm người có thể giúp bảo tồn phần mềm của kho lưu trữ trong tương lai. Để nói một cách khác, chúng tôi không chỉ đang tạo ra phần mềm của kho lưu trữ, mà còn đang xây dựng nên những người sẽ xây dựng phần mềm này.

Chúng tôi cũng đã dành thời gian để tạo ra những chính sách toàn diện và thân thiện với fan, với nhiều ý kiến từ fan nhất có thể. Bạn có thể xem Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi trên Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta).

Công trình này đang mất một khoảng thời gian, nhưng chúng tôi tin rằng việc này rất xứng đáng khoảng thời gian đó. Bạn có thể theo dõi tiếng triển của AO3 trên thư tin tức và blog của chúng tôi. Để tham gia, hãy liên hệ ban Tình Nguyện và Tuyển Dụng.

Comments are closed.