Tại sao phải mất nhiều thời gian làm phần mềm lưu trữ?

Việc xây dựng một kho lưu trữ như OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) mong muốn không phải là một quá trình đơn giản. Chúng tôi không chỉ dựng lên một kho lưu trữ dựa trên phần mềm có sẵn, mà tạo ra phần mềm lưu trữ với mã nguồn mở dựa trên nhu cầu của fan. Phần mềm này cần được bảo tồn và dùng lại dễ dàng, cũng như có khả năng xử lý hàng triệu tác phẩm từ hàng trăm nghìn người dùng cùng một lúc.

Việc này do một nhóm tình nguyện viên thực hiện, gồm nhóm thực tập sinh đang học cách viết và duy trì mã, để tạo nên một cộng đồng fan biết viết mã. Đây là nhóm người có thể giúp bảo tồn phần mềm của kho lưu trữ trong tương lai. Nói cách khác, chúng tôi không chỉ tạo ra phần mềm của kho lưu trữ mà còn đào tạo những người sẽ xây dựng phần mềm này.

Chúng tôi còn dành thời gian tạo ra những chính sách toàn diện và thân thiện với fan với nhiều ý kiến từ fan nhất có thể. Bạn có thể xem Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi trên Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta).

Công trình này mất khá nhiều thời gian, nhưng chúng tôi tin rằng khoảng thời gian bỏ ra là xứng đáng. Bạn có thể theo dõi tiếng triển của AO3 trên thư tin tức và blog của chúng tôi. Để tham gia, hãy liên hệ ban Tình Nguyện và Tuyển Dụng.

Comments are closed.