Tại sao TWC không cung cấp bản PDF của các bài viết?

Bởi Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi) là một ấn phẩm đa phương tiện gồm hình chụp màn hình, video và sử dụng đường link, tạp chí phải được đăng tải trên mạng. Văn bản PDF không thể sao chép lại hoàn chỉnh trải nghiệm tương tác với số báo.

Hơn nữa, vì TWC giữ bản quyền dưới Giấy Phép Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 của Creative Commons, fan có thể muốn thay đổi định dạng của tạp chí bằng cách biến nội dung thành văn bản PDF và phát hành nó. Miễn là văn bản vẫn cung cấp đường link của nguồn và người đăng không thu lợi từ văn bản, hoạt động này hoàn toàn được chấp thuận bởi các điều khoản của giấy phép Creative Commons. TWC thậm chí còn rất ủng hộ các hoạt động như vậy.

Cuối cùng, TWC muốn nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của nghiên cứu hàn lâm lên truyền thông in ấn. Nếu chúng tôi áp dụng định dạng PDF, những văn bản này chứ không phải là các phiên bản online, sẽ được coi là chính thống hơn bởi đặc quyền mà ngành in ấn mang tính học thuật cung cấp cho bản in – tuy nhiên PDF sẽ luôn được coi là hình chụp tĩnh thứ chính của một văn bản đa phương tiện.

Comments are closed.