Tại sao trang wiki chỉ có tiếng Anh? Tôi có thể đóng góp những chỉnh sửa của mình bằng ngôn ngữ khác không?

Fandom mang tính quốc tế và chúng tôi hoan nghênh sự đóng góp của những người hâm mộ trên toàn thế giới. Mặc dù tại thời điểm này Fanlore là một nguồn tài nguyên bằng tiếng Anh, nhưng các biên tập viên luôn được khuyến khích để tài liệu hóa các fandoms, các tác phẩm của fan và cộng đồng người hâm mộ nguyên thủy bắt nguồn từ các thứ tiếng khác ngoài Anh ngữ. Nếu bạn muốn được tư vấn hoặc hỗ trợ về việc tài liệu hóa các tài nguyên khác không phải tiếng Anh, hoặc quan tâm đến việc hợp tác với Fanlore để cải thiện phạm vi quốc tế của trang wiki, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Comments are closed.