Tại sao Tổ chức đòi hỏi phí hội viên để được phiếu bầu trong những đợt bầu cử của OTW?

Như nhiều tổ chức phi lợi nhuận khác, OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) dùng phí hội viên để kiểm tra và xác nhận mỗi hội viên là một cá nhân riêng biệt. Nếu không, một người có thể tạo nhiều tài khoản hội viên để tăng số phiếu bầu cho mình trong các đợt bầu cử.

Các phí này đồng thời hỗ trợ OTW chi trả cho chi phí hoạt động của tổ chức và các dự án mà không cần sử dụng quảng cáo hoặc tính phí người dùng. Chúng tôi cố định mức tiền quyên góp tối thiểu để bảo đảm số tiền không phải trở ngại cho bất cứ ai quan tâm về tổ chức. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hy vọng rằng các hội viên sẽ quyên góp thêm nếu có thể!

Comments are closed.