Tại sao Tổ chức cần tên và địa chỉ của tôi trong đơn quyên góp? Tôi có thể quyên góp giấu tên không?

Chúng tôi cần liên kết mỗi khoản quyên góp tới một người độc nhất vì mục đích pháp lý, đồng thời tránh trường hợp một người quyên góp nhiều lần và do đó được nhiều hơn một phiếu bầu. (Hãy đọc Tại sao Tổ chức đòi hỏi phí hội viên để được phiếu bầu trong những đợt bầu cử của OTW? dưới đây để biết thêm chi tiết.)

Thông tin của bạn sẽ an toàn với chúng tôi, và chúng tôi cam kết sẽ bảo mật thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ không bao giờ liên kết tên thật với tên fan của ban. Vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Nếu bạn muốn quyên góp mà không ghi địa chỉ, bạn có thể quyên góp mà không dùng tư cách hội viên bằng cách dùng tiền mặt hoặc ngân phiếu (chỉ chấp nhận tiền Đô la Mỹ). Vui lòng đọc a href=”/?p=32952″>Tôi có thể quyên góp bằng tiền mặt hay ngân phiếu không? trên đây.

Vui lòng liên lạc đội ngũ Phát triển và Hội viên nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác.

Comments are closed.