Tại sao OTW tin rằng những tác phẩm được chuyển hóa là hợp pháp?

Bản quyền được tạo ra để bảo vệ quyền thu lợi từ những tác phẩm của tác giả trong một khoảng thời gian nhằm khuyến khích sáng tạo và hành động chia sẻ kiến thức. Tuy nhiên, bản quyền không ngăn cản quyền hưởng ứng tác phẩm gốc của người khác, dù họ sử dụng bình luận, châm biếm, hay cả (theo chúng tôi) các tác phẩm được chuyển hóa.

Ở nước Mỹ, bản quyền được hạn chế bởi sự sử dụng hợp lý. Vụ Campbell v. Acuff-Rose chứng minh rằng việc chuyển hóa tác phẩm nên được suy xét một các đặc biệt hơn khi phân tích sự sử dụng hợp lý. Nếu bạn muốn đọc một bài phân tích chi tiết về mặt pháp lý, bạn có thể xem thêm trên trang Phân tích pháp lý của Fanlore.

Comments are closed.