Tại sao những giá trị và nhiệm vụ tập trung vào các fan nữ hơn?

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) được dựa trên một cộng đồng fan đã tồn tại nhiều thập kỷ với các thành viên chủ yếu là phụ nữ. Gần đây, do Internet và các công nghệ thông tin mới, cộng đồng này và những điều họ quan tâm đang nhanh chóng mở rộng và giao thoa với các cộng đồng fan với những lịch sử khác. Chúng tôi rất hào hứng và tràn đầy hy vọng về cách cộng đồng của chúng ta đang mở rộng và hội ngộ với các nền văn hóa fan khác, và chúng tôi hoan nghênh bất cứ ai muốn làm những gì chúng tôi đang làm. Đồng thời, chúng ta vẫn cần nhìn nhận rằng cộng đồng sáng tạo đặc biệt này là một nơi được tạo ra và định hình bởi sở thích của phụ nữ, bởi vì về mặt lịch sử, đó là một điều thật sự hiếm có và tuyệt vời.

OTW coi trọng tất cả các fan, và những sự đóng góp của tất cả các fan bất kể giới tính. Do OTW đã phát triển trên những tác phẩm được biến đổi dựa trên một văn hóa chủ yếu thuộc về phái nữ, chúng tôi cũng đặc biệt coi trọng lịch sử tham gia của phụ nữ, và những thực hành của fandom được định hình bởi phụ nữ.

Nhiều tổ chức, bao gồm Comic Book Legal Defense Fund, Academy of Machinima Arts & Sciences, và the Electronic Frontier Foundation, tập trung vào những vấn đề và mối quan tâm liên quan đến fandom; OTW đang chủ yếu quan tâm đến những vấn đề liên quan đến tác phẩm được biến đổi bao gồm fanfic, fanvid, và fanart.

Comments are closed.