Tại sao một số trang chỉ bằng tiếng Anh, mà không được dịch sang tiếng mà tôi chọn?

Trang web đang được dịch bởi các tình nguyện viên trong thời gian rảnh rỗi của họ. Chúng tôi đã quyết định sẽ đăng những thông tin chính trong ngôn ngữ của bạn ngay sau khi nó được dịch xong, tuy nhiên bản dịch hoàn chỉnh của trang web vẫn chưa được hoàn thành. Chúng tôi đang cố gắng giúp bạn truy cập tất cả trang web bằng ngôn ngữ của bạn, nhưng xin thông cảm rằng việc này sẽ mất nhiều thời gian.

Comments are closed.