Tại sao lại thêm một kho lưu trữ khác?

Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là tạo ra một phần mềm mới, miễn phí, với mã nguồn mở, để giúp các fan lưu những kho lưu trữ mạnh và đa chức năng khác. Một phần mềm có thể chứa một kho lưu trữ gồm hàng trăm, hàng ngàn tác phẩm khác nhau, và bao gồm cả những tính năng của mạng xã hội để giúp các fan kết nối với nhau thông qua tác phẩm của họ.

Mục tiêu thứ hai của chúng tôi là dùng phần mềm này để cung cấp một nơi lưu trữ phi thương mại và phi lợi nhuận cho fanfic và những tác phẩm được chuyển hóa khác; một nơi mà những tác phẩm này được bảo vệ bởi sự hỗ trợ pháp luật của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) và có thể tận dụng việc OTW bảo vệ tính hợp pháp và giá trị cho xã hội của những tác phẩm đó. Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) không giống những kho lưu trữ khác: AO3 không được điều hành bởi một vài cá nhân có thể thay đổi độ quan tâm của họ đến fandom, mà bởi một tổ chức phi lợi nhuận được điều hành bởi một ban giám đốc bao gồm các fan tận tâm đã được ứng cử lên. Chúng tôi mong rằng điều này sẽ giúp AO3 trở thành một dự án lâu dài và vững chắc hơn một số kho lưu trữ hoặc dịch vụ khác.