Tại sao bạn chọn thuật ngữ này?

Từ biến đổi trong tên của tổ chức phi lợi nhuận của chúng tôi được chọn để nhấn mạnh một trong những cách bảo hộ pháp lý cho tất cả các loại tác phẩm của fan (kể cả fanfic về người thật): chúng là những tác phẩm biến đổi từ tài liệu gốc.

Theo Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, việc sử dụng một cách biến đổi nghĩa rằng “thêm một điểm gì mới, với một mục đích hoặc một nét khác, bằng cách thay đổi [bản gốc] với những sự diễn đạt, ý nghĩa hoặc thông điệp mới.” Một câu chuyện từ góc nhìn của Voldemort được coi là biến đổi, cũng như chuyện về một ca sĩ nhạc pop mà minh họa điều gì đó về thái độ hiện tại đối với sự nổi tiếng hoặc giới tính.

Tòa án cũng đã phân tích những lời khai liên quan đến “quyền quảng cáo” chống lại các tác phẩm sáng tạo, bằng cách dùng ca sử dụng biến đổi để chống lại bản quyền, nên điều này cũng có thể được áp dụng với một trong những vấn đề chính gặp phải bởi các fanfic về người thật. Vì một trong những mục đích chính của chúng tôi là bảo vệ quyền tồn tại của các tác phẩm của fan, có cách bảo vệ chính này dưới danh nghĩa của fan rất quan trọng với tổ chức.

Comments are closed.