Sut allai cyfrannu at yr OTW? Allai gyfrannu os nad ydwyf yn byw yn yr Unol Dalaethau?

Gall yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) cymryd cyfraniadau o bob gornel o’r byd trwy gyfraniadau ar-lein, neu drwy ysgrifennu siec a’i hanfon i’n blwch Swyddfa Bost. Gwelwch y dudalen “Cefnogwch yr OTW” am mwy o fanylion.

Ni fydd ein prosesydd taliad yn dangos rhifau cyfrifau banc neu gerdynau credyd i’r OTW. Bydd sieciau personol yn dangos rhyw faint o fanylion cyfrif arnyn nhw, ond ni fydd y fath yna o fanwl yn cael ei ddal.

Comments are closed.