Sut allai cyflwyno papur i’r TWC?

Mae yna ganllawiau cyflwyno manwl ar-lein ar gael ar wefan ”Transformative Works and Cultures – TWC” (Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy).

Rydym yn croesawi gyflwyniadau o bawb oni bai bod y cyfraniad yn cydymffurfio â chanolbwynt a scôp y TWC.

Comments are closed.