Sú príspevky odpísateľné z daní? Ak áno, aké je vaše EIN?

Áno, v Spojených štátoch sú. OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu) je registrovanou neziskovou organizáciou 501(c)(3) a všetky príspevky je možné odpísať z daní. Naše EIN (identifikačné číslo zamestnávateľa) v USA je 38-3765024; bude tiež uvedené na potvrdení o prijatí príspevku.

Upozorňujeme, že ak sídlite mimo USA, váš príspevok môže ale nemusí byť odpísateľný z daní. Odporúčame vám konzultovať s daňovým poradcom, či je dar neziskovej organizácii 501(c)(3) sídliacej v USA podľa vašich miestnych zákonov odpísateľný z daní.

V prípade ďalších otázok, prosím, kontaktuje tím Rozvoja a členstva.

Comments are closed.