Sú na dobrovoľníkov stanovené vekové požiadavky?

OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu) môže do svojich radov dobrovoľníkov prijať len ľudí s vekom 16 rokov a viac. Zvláštne funkcie a výbory môžu od jednotlivcov požadovať vekovú hranicu 18 a vyššie.

Comments are closed.