Što se točno misli pod transformativnim djelom?

Transformativno djelo uzima nešto što postoji i pretvara ga u nešto s novom svrhom, senzibilitetom, ili načinom izražavanja.

Transformativna djela uključuju, ali nisu limitirana na fanfikciju, fikciju o stvarnim osobama, fan videa, i fanart. OTW (Organizacija za transformativna djela) je zainteresirana za sve vrste transformativnih djela, ali naš će prioritet biti podržavanje i obrana svih vrsta djela koja se nalaze u našem arhivu, te fanova koji su ih stvorili.

Comments are closed.