Sinusubukan bang baguhin ng OTW ang batas?

Hindi. Bagaman limitado ang case law sa aming lugar, naniniwala kami na sinusuportahan ng kasalukuyang batas ukol sa karapatang-ari ang aming pagkakaunawa ng fan fiction at ng mainam o tamang paggamit.

Nais naming palawakin ang kaalaman ukol sa karapatan ng mga tagahangang manlilikha, at bawasan ang kaguluhan at pag-aalinlangan ukol sa kung paano gawin ang mainam o tamang paggamit pagdating sa mga hangang-katha, propesyonal man o hindi. Isa sa aming ehemplo ay ang pahayag ukol sa mga pinakamainam na pagsasagawa ng mainam o tamang paggamit, na mula sa mga manlilikha ng mga pelikulang dokumentaryo. Nakatulong ito upang linawin ang papel ng mainam o tamang paggamit sa paggawa ng nasabing uri ng pelikula.

Comments are closed.